Overhaul, Up-grading Machine,Instument

Maintenance,ปรับปรุงพัฒนา ทำเครื่องจักรเก่าที่ด้อยประสิทธิภาพให้มีประสิทธิภาพ  สร้างอะไหล่ที่หาไม่ได้ เครื่องจักรที่เสียบ่อย ผลิตงานไม่ได้ตามมาตรฐาน ค่า MTTR,MTBF ไม่ได้ตาม KPI  ทำเครื่องจักรเก่าให้มีประสิทธิภาพเหมือนใหม่ ทำระบบ Manual ให้เป็น Automatic รวมทั้งการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับหน้างาน และประหยัดพลังงาน


จัดทำอะไหล่ ดัดแปลง ปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น  ซ่อม และ Over haul ปรับปรุง Lay-out ลดการสูญเสียของกระบวนการ ใช้แนวคิดการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยกิจกรรม Kaizen

Visitors: 40,386