เกี่ยวกับเรา

Dear Value Customer

Firstly, I would like to thank you for supporting our business.
I would like inform you to consider our experience for energy and technology,including energy conservation project,Engineering and electrical  spare parts,Controller,Automation,Safety system,Machine up-grading and quick delivery by just in time  and 24 hours services. Please visit our company or see our website at  www.energy-techno.com e-mail:info@energy-techno.com

If you order on our websites, you'll get a special discount that you've never experience in your whole life!! If you can,
please spread the words and support our products. If you interest or having any questions please don't be hesitate and contact our project manager; by calling  088-4742134,098-8749148,086-9728845

องค์กร บริษัท เอ็นเนอร์ยี กรีน แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน โครงการและอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัด และอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูง โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ระดับ อาจารย์ และทีมงานที่มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมมากว่า 30 ปีประกอบด้วย  อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยฯ,ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานเอกชน และทีมวิจัยที่มีประสบการณ์

   

 สินค้าและบริการของเราประกอบด้วย

Energy                                                                                                              Industrial service    

   - อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน     - พลังงานทดแทน                                 - บริการให้คำปรึกษางานปรับปรุง                         

   -Equipment & energy tecchnology           - Renewable Energy                             - Industrial consultant                          

   - โครงการประหยัดพลังงาน                         - Green Technology                            

   -Energy conservation project                   - Green Energy

Engineering & Electrical                                                                                Machine & Instrument

   - งานท่อและงานระบบ อุปกรณ์ไฟฟ้า นิวแมติคส์ ไฮดรอลิคส์                           - Overhaul  Up-grade สร้าง จำหน่าย เครื่องจักร  อุปกรณ์  อะไหล่                

      ตู้คอนโทรล  งานควบคุมต่างๆ อุปกรณ์วาล์ว ระบบเซฟตี้                               - ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม เครื่องมือวัดควบคุม

   -Piping ,electrical, pneumatic,hydraulic,controller, valve&safety                  - Overhaul up-grading machine, machine spare parts instruments

 

                                                 

   

Visitors: 40,782