โซล่าเซลล์คุ้มหรือไม่

 

ไฟถนนโซล่าเซลล์

สวัสดีครับ...ขอแชร์เรื่องโซล่าเซลล์แบบชาวบ้านซึ่งพอจะสรุปให้ได้ว่า เป็นสิ่งที่น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ ดังนี้....
1). โซล่าเซลล์ พื้นฐานแล้ว เหมาะกับสถานที่ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อก่อนมีราคาแพงมาก แต่ปัจจุบัน ราคาย่อมเยาว์ลง หากเทียบกับแหล่งที่มีไฟฟ้าอยู่แล้ว จะยังไม่คุ้ม(ระบบ off grid เท่านั้น)
2). แนวทางของโซล่าเซลล์ มีราคาถูกลง ประกอบกับ มีมาตรการต่างๆจากภาครัฐ ที่เกื้อหนุนกับผู้ลงทุน เช่น การขายคืนไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า แต่มตินี้ ก็ได้สิ้นสุดลง เนื่องจาก การไฟฟ้าไม่อยากจะซื้อคืน
3). ปัจจุบัน ระบบ โซล่าเซลล์ มีระบบ ON GRID ที่สามารถขนานกับการไฟฟ้าได้ (ไม่ต้องมี
แบตเตอรีสำรอง) จะทำให้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาก ไม่สนใจว่าโหลดจะเป็นเท่าไร ขึ้นอยู่กับ จำนวนหน่วยที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตเกินการใช้งานก็จะใหลย้อน ทำให้มิเตอร์ หมุนย้อนกลับ(หลักการนี้ ในกลุ่มโซล่าเซลล์มีการติดตั้งกันเป็นจำนวนมากแล้ว แต่ยังไม่มีการอนุมัติจากภาครัฐอย่างเป็นทางการ กำลังอยู่ในมติที่หารือกัน)

4).ผลที่ได้จากข้อ 3 หากติดตั้ง 10 kw จะมีการลงทุน ประมาณ 550,000 บาท ระบบจะผลิตไฟฟ้าได้ 1,500 หน่วยต่อเดือน คิดเป็นเงิน 6,750 บาท
หรือ 81,000 บาท ต่อปี จะคุ้มทุน 6.79 ปี หลังจากนั้นก็จะใช้ไฟฟ้า ฟรี ถึง 20 ปี (ประกันที่ 25ปี) แม้จะไม่ถึง 20ปี(สมมติ) แค่ 10-15ปี ก็คุ้มที่จะลงทุนในหลักการ
5).หากไม่ติดตั้ง 10 kw ก็อาจลดลงครึ่งหนึ่ง จุดคุ้มทุนก็จะอยู่ ใกล้ๆกัน ประมาณ 6-7 ปี เช่นกัน ดูบิลแต่ละบ้านเป็นหลัก ว่าใช้ไฟฟ้ากี่หน่วย ต่อเดือน
6). ปัจจุบันการไฟฟ้าได้มีการ accept Inverter ระบบ on grid ไว้ถ้วนหน้าแล้ว

โซล่าเซลล์

 

 

Visitors: 40,391