Solar PV Rooftop

วันนี้ได้มีการนำระบบโซล่าร์เซลล์พลังงานทดแทนมาใช้กันมากขึ้น ซึ่งหลายหน่วยงานได้เริ่มเห็นความสำคัญมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ภาคครัวเรือน เพื่อนำมาลดค่าไฟฟ้าโดยการนำแผงโซล่าร์เซลล์ ซึ่งปัจจุบันที่นิยมใช้กันอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิด โมโน คริสตัลไลน์ Mono crystallline และชนิด โพลี คริสตัลไลน์Poly crystalline ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) จากนั้นจึงนำไปป้อนให้กับ Inverter On Grid  หรือ Grid Tie Inverter เพื่อทำหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับ City Line หรือการไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์มีความง่ายในการเชื่อมต่อเป็นอย่างมาก หลักการโดยการนำแผงโซล่าร์เซลล์มาต่ออนุกรมกันเพื่อให้แรงดันDc Voltage อยู่ในrange ของ Grid Tie Inverter Input


ข้อดีของการใช้ Grid Tie Inverter คือ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้าในบ้านไม่ต้องแก้ไข ช่วยลดค่าไฟตามกำลังวัตต์ที่เราติดตั้ง ติดตั้งง่ายแค่เดินสายจากแผง Solar Cell 2 เส้นมาต่อที่ Grid Tie Inverter แล้วต่อเข้ากับไฟบ้านจุดไหนก็ได้ เปิด Switch เท่านี้ก็เสร็จแล้ว  ลงทุนมากลงทุนน้อยก็ขึ้นอยู่กับทุนทรั

พย์ของแต่ละคน ไม่มีค่าบำรุงรักษาเพิ่มเติมเพราะไม่มีแบตเตอรี่ ข้อเสียก็คือเวลาไฟบ้านดับมันก็ดับไปด้วย จุดคุ้มทุนประมาณ 5 ปี ที่นี้ก็แล้วแต่ว่าจะลงทุนทำหรือไม่ทำกัน สำหรับวิธีนี้ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เหมาะสำหรับที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วที่ต้องการลดค่าไฟลง

 

Visitors: 40,782