Smart EE    โปรแกรมจัดการด้านพลังงาน

Smart EE Software เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดีมานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที 

 

 

Smart MonitorSmart Monitorช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ ทางไฟฟ้าได้ในแบบ Real-timeสามารถเชื่อมต่อกับมิเตอร์ได้หลากหลายรุ่น ยี่ห้อและสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์วัดอื่น ๆ ได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมัน ก๊าซลม และความชื้น อีกทั้งสามารถเลือกบันทึกข้อมูลและตั้งการ Alarm เองได้ 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าจอสามารถได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ หน้าจอสามารถเปลี่ยนสี (Back Ground Color) และทำตาราง (Display Grid) ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SmartEEสามารถแสดงผล และบันทึกค่าทางไฟฟ้า ได้ดังนี้ V-Line, V-Phase, V-Average, V-Line, A-Average, A-Neutral, KW, KVA, KVAR, PF, Frequency, Demand, Demand, Demand Control, RunningHour, Total Harmonics-Volt, Total Harmonics Current, Efficiency (%) , Load (%) , Partial Harmonics หรือค่าอื่น ๆ ที่มิเตอร์สามารถอ่านค่าได้

 

 

 

 

 

SmartEEสามารถแสดงกราฟฟิค แสดงหน้า Volt-Line, Volt-Phase, A-Line, Kw-Line, ค่า Total Harmonics และ Partial Harmonics (ในกรณีที่เครื่องมือวัดสามารถอ่านค่าได้) SmartEE สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณเป็น 4-20 mA เพื่อแสดงค่า ปริมาณน้ำมัน, ก๊าซ, ลม และชื้นได้

Smart Report

สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าได้ทั้งแบบ Normal, TOD และ TOU และสามารถแสดงค่า Demand Energy รวมทั้งพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในรูปแบบกราฟและตัวเลข อีกทั้งสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Excel เพื่อนำมาใช้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของช่วงเวลาทีผ่านมา โดยมีการคำนวณค่า Load Factor ในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเป็นการบริหารการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

SmartEEสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟและการวิเคราะห์ (Trending) แสดงผลแนวโน้มของตัวแปรเพื่อทำการวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟเส้นโดยโปรแกรมสามารถแสดงเส้นกราฟได้พร้อมกัน 60 เส้น และสามารถสร้างกลุ่มกราฟวิเคราะห์ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้งานสามารถกำหนด ช่วงเวลาในการวิเคราะห์ได้ไม่จำกัด ผู้ใช้งานสามารถกำหนด ช่วงเวลาในการวิเคราะห์กราฟย้อนหลังได้ไม่จำกัดระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดความจุของ HARD DISK 

SmartEEเป็นโปรแกรมที่มีการรายงานผลข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน และโปรแกรมจะมีรูปแบบมาตรฐานรูปแบบรายงาน เช่น รายงานรายวัน (Daily Report) รายงานรายเดือน (Monthly Report) รายงานรายปี (Yearly Report) และรายงานการใช้พลังงานในแต่ละอุปกรณ์ (Energy Report) นอกจากนี้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ในลักษณะกราฟได้เป็นรายวินาที นาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน โดยมีการแสดงค่าพลังงาน, กระแส, แรงดัน, การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อชั่วโมง Demand, THD, Efficiency, Percent Load, Run Hours ได้ 

SmartEEสามารถนำค่าที่อ่านจาก Memory ของมิเตอร์ Iskra, Entes, Janitza, Socomecในรูปแบบของ Text File ส่งไปยัง SmartEE Reporter เพื่อทำรายงานในรูปแบบของ SmartEEได้ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ EXCEL และสามารถออกรายงานแบบอัตโนมัติได้

SmartEEมีโปรแกรม (Option) สามารถตัด-ต่อ load ต่าง ๆได้ (Load Control) รวมทั้งสามารถตั้งเวลาควบคุม load ได้

Smart Control (Option)

SmartEEเป็นโปรแกรมที่สามารถควบคุมการสั่งงานของอุปกรณ์ควบคุม (Output Control) และโปรแกรมสามารถควบคุมอุปกรณ์แบบ Auto-Manual ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขควบคุม เช่น ควบคุม Peak Demand ควบคุมอุณหภูมิ ควบคุมเวลาเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบของการประยุกต์ใช้งาน โดยต้องสามารถควบคุมได้อย่างอิสระไม่น้อยกว่า 50 จุด 

Other option

SmartEEสามารถส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ได้ เช่น Labview, Visual Basic, Power HMI และ BAS ต่าง ๆ โดยผ่าน OPC และสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น SCADA Engine เพื่อส่งข้อมูลผ่าน BACNET ไปยังโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เช่น BAS และแสดงผลผ่าน Web Browser (สามารถดูข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ได้)

System Requirement

SmartEEเป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้กับระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows 2000, Me, XP, Vista, Windows 7 และ Microsoft Office 2000 ขึ้นไปรวมไปถึงระบบปฎิบัติการ Open Office อีกด้วย 

ความต้องการขั้นต่ำ Personal Computer MMX 166 MHz.32 แนะนำ Pentium 4 Memory 512 MB ขึ้นไป 

ความต้องการความจุ Hard Disk และความเร็วของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับจำนวนมิเตอร์ที่ต้องการใช้ และประเภทของโปรแกรม  

SmartEEสามารถใช้ได้กับ Protocol: MODBUS (RTU),MbusAnsi Modbus over TCP MODBUS (ASCll) JANITZA CIRCUTOR DUCARI TAKEMOTO AB DF1 HALF DUPLEX FUJI Electric AMSYS YTL MX Component

Site Reference

ผู้ใช้กลุ่มอุตสาหกรรม

 1. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน)

-        สระบุรี                                 - บ้านบึง

-        มหาชัย                                - บ้านพรุ

-        Vietnam                               - India

 1. บริษัทกรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัทบีทีจี ฟีลมิลล์จำกัด (เบทาโกร) ลพบุรี
 3. บริษัท กรีนฟีด เวียดนาม จำกัด
 4. บริษัท เบียร์ลาว จำกัด
 5. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด
 6. บริษัท ซีพีค้าปลีกและการตลาด จำกัด
 7. บริษัท ไทยน้ำทิพย์จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัทกรุงเทพโภคภัณฑ์ จำกัด
 9. บริษัทบางกอกอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
 10. บริษัทในเครือปูนซิเมนต์ไทย
 11. บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
 13. บริษัท ฮอนด้า ออโต้ โมบิล จำกัด
 14. TOYOTA MOTOR THAILAND

-        Gateway                  - สำโรง

-        บ้านโพธิ์                   - Eastern Seabord

 1. บริษัท อาหารเบทเทอร์จำกัด
 2. โรงพิมพ์ธนบัตรแห่งที่2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ผู้ใช้กลุ่มอาคารสูงและพลาซ่า

 1. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  1. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  2. อาคารการบินไทยสำนักงานใหญ่
  3. EMPORIUM (City Mall Group)Co.,Ltd.
  4. THE MALL GROUP CO.,LTD.
  5. THE MALL   สาขาบางแค
  6. THE MALL   สาขาบางกะปิ
  7. THE MALL   สาขาโคราช
  8. ธนาคารกสิกรไทย สาขา พหลโยธิน
  9. บริษัท สยามภิวัฒน์ จำกัด (Siam Discovery , Siam Center)
   1. โรงแรม เรดิสัน
   2. ดุสิต รีสอร์ท พัทยา
   3. โครงการ คริสตัล ดีไซน์เซ็นเตอร์
   4. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

-        ลาดพร้าว                              - เซ็นทรัลเวิร์ลด์                           - พระราม 2                                

-        พระราม 3                             - ปิ่นเกล้า                                   - บางนา

-        พัทยา                                  - ชลบุรี                                       - ขอนแก่น                                 

-        พิษณุโลก                              - อุดรธานี                                   - พระรามเก้า

-        สุราฏษ์ฐานี                           - ลำปาง                                      - เชียงราย

 

ผู้ใช้กลุ่มโรงพยาบาล

 1. รพ. เจ้าพระยา
 2. รพ. พุทธชินราช
 3. รพ. เซนต์หลุยส์
 4. รพ. สมิติเวช สุขุมวิท
 5. รพ. สมิติเวช ศรีนครินทร์
 6. รพ. ทักษิณ
 7. รพ.พุทธบาท สระบุรี

       เป็นต้น

 

Visitors: 40,787