Fluorescent LEDT8

หลอด LED T8 Fluorescent Lamp 120 cm 18 w 

ราคา: 0.00 บาท

รายละเอียด: 

LED T8 Tube Fluorescent 120 cm เป็นหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ที่ใช้ LED ชนิด SMD 3528 ที่มีค่าความสว่างสูง ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยเพียง 18 วัตต์ มีมุมการกระจายแสงถึง 120 องศา ที่สามารถใช้ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์แบบธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่วไปในขนาด 36 วัตต์ ได้โดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมแต่อย่างใด ทั้งนี้ หลายท่านยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซ็นต์แบบธรรมดา 36 วัตต์ กล่าวคือ หลอดฟลูออเรสเซ็นต์แบบธรรมดา เฉพาะตัวหลอดใช้กระแสไฟฟ้าที่ 36 วัตต์ บาลาสสำหรับจุดไส้หลอดอีก 10 วัตต์ รวมเป็น 46 วัตต์ แต่ถ้าใช้ LED T8 Tube Fluorescent 120 cm จะใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 18 วัตต์เท่านั้น โดยที่ค่าความสว่างยังมากกว่าเดิม อายุการใช้งานมากกว่าเดิม โดยมีอายุการใช้งานถึง 50,000 ชั่วโมง หากเปิดใช้งานวันละ 12 ชั่วโมง จะมีอายุการใช้งานได้นานถึง 11 ปี ทั้งๆ ที่หลอดฟลูออเรสเซ็นต์แบบธรรมดาจะมีอายุการใช้งานเพียง 8,000 ชั่วโมงเท่านั้น ถ้าเปิดใช้งานวันละ 12 ชั่วโมงเช่นเดียวกับหลอด LED T8 Tube Fluorescent 120 cm จะมีอายุการใช้งานเพียง 1.8 ปี เท่านั้น
      ถึงแม้ว่า ราคาหลอด LED T8 Tube Fluorescent120 cm จะมีราคาสูงกว่า หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ แบบธรรมดา แต่ก็เพียงแค่ระยะเิริ่มต้นเท่านั้นซึ่งถ้าหาก จะนำราคาค่าหลอดLED T8 Tube Fluorescent 120 cm ที่มีราคาสูงนั้นมาคำนวณการประหยัดค่าไฟฟ้าที่เสียไปกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบธรรมดา จะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 2 ปี ส่วนที่เหลืออีก 9 ปี คือกำไรที่ไม่ต้องเสียไปกับค่ากระแสไฟฟ้า
      สำหรับการใช้งาน ก็เพียงแค่ถอดหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมออก ถอดบาลาสกับสตาร์เตอร์ออก แล้วนำหลอดLED T8 Tube Fluorescent 120 cm ใส่เข้าไปแทนที่ก็สามารถใช้งานได้แล้วทันที ยังมีข้อดีอีกประการหนึ่งคือ หากต้องการหรี่หรือปรับค่าความสว่างให้น้อยลงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกับหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ โดยทั่วๆ ไป

น้ำหนัก : 380 กรัม

ขนาด [กว้าง ยาว สูง] : 2.6 x 120 x 0 ซม.

 

Visitors: 40,782