การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา

ใช้โซล่าเซลล์ผสมผสาน ระหว่างพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแสงอาทิตย์  กับไฟฟ้าที่หน่วยงานของคุณ ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 4,858 บาท/เดือน งบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุน 391,000 บาท-และสามารถใช้งานเป็นระบบสำรองซึ่งกันและกันได้ ระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด เตรียมรับมือระบบนี้คือ หนึ่งในโครงการรัฐบาล >-รูฟท็อป หรือโซลาร์รูฟ Solar Roof >-SCPGเตรียมรับมือ-ระบบนี้ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด เหมาะสำหรับสถานที่ ที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้ว โรงงานอุตสาหกรรม,โรงเรียน,มหาวิทยาลัย,อบต.,วัด,โรงน้ำแข็ง ,โรงเรียน,โรงสี ฯลฯ สอบถามเพิ่มเติม Tel 086-9728845

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้แก่
โซล่าเซลล์ ขนาด 275W. รุ่นหนีน้ำ จำนวน  40  แผง
ราคาสุทธิ/แผง  6,100  บาท
รวมแผงโซล่าเซลล์  244,000  บาท
( สินค้าราคาพิเศษมีจำกัด หากสินค้าหมดต้นทุนอาจเพิ่มขึ้นตามจริง )
Grid Tie Inverter ขนาด 5000W. จำนวน  2  ชุด
ราคาสุทธิ/ชุด  73,500  บาท
รวม Grid Tie Inverter  147,000  บาท
หลักการคำนวน
แผงโซล่าเซลล์ ขนาด  275  วัตต์
แผงโซล่าเซลล์ จำนวน  40  แผ่น
แผงโซล่าเซลล์ รวม  11,000  วัตต์
พลังงานที่สูญเสีย 20% รวม  2,200  วัตต์
พลังงานที่ใช้ได้จริง  8,800  วัตต์
ค่าเฉลี่ยโซล่าเซลล์ทำงานต่อวัน  5  ชั่วโมง
สามารถผลิตไฟฟ้าได้  40,480  วัตต์/วัน
หารด้วย  1,000  วัตต์
สามารถผลิตไฟฟ้าได้  40  หน่วย/วัน
สามารถผลิตไฟฟ้าได้  1,214  หน่วย/เดือน
ค่าไฟคิดที่หน่วยละ  4  บาท/หน่วย
สามารถผลิตไฟฟ้าได้  162  บาท/วัน
สามารถผลิตไฟฟ้าได้  4,858  บาท/เดือน
สามารถผลิตไฟฟ้าได้  58,291  บาท/ปี

เป็นราคา เฉพาะโซล่าเซลล์ และ Grid Tie Inverter เท่านั้น ไม่รวมค่าติดตั้ง
บริษัทฯไม่สามารถกำหนดค่าติดตั้งได้ เนื่องจาก แต่ละสถานที่ ที่ติดตั้งแตกต่างกัน  บริษัท พร้อมให้คำแนะนำ จนกว่าท่านจะทำการติดตั้งแล้วเสร็จ  พร้อมทำการเชื่อมสายไฟแรงสูงและแนะนำการใช้งานจนแล้วเสร็จ พร้อมให้การรับประกัน Grid Tie Inverter 2ปี

หมายเหตุ
จากการคำ นวน ค่าไฟ หน่วยละ 4 บาท กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม,วัด,โรงน้ำแข็ง,โรงเรียน,โรงสี ที่ใช้จำนวนมาก ค่าไฟฟ้าแพงกว่าราคาที่กำหนด  เนื่องจาก การไฟฟ้าจะเพิ่มค่า FTและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าไฟฟ้า อาจเป็น 5,7,8, บาท ศึกษาได้จาก การไฟฟ้า หรือดูจาก ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น

หลักการทำงานง่ายคือ
เพียงนำแผ่นโซล่าเซลล์ ทำการติดตั้งไว้บนหลังคา  เชื่อมต่อเข้ากับGrid Tie Inverter ส่งออกไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านมิเตอร์  

งบประมาณเพิ่มเติมได้แก่

1. เบรคเกอร์ ไว้สำหรับควบคุมระหวางแผงกับGrid Tie Inverter  2. เบรคเกอร์ ไว้สำหรับควบคุมระหว่าง Grid Tie Inverter กับสายไฟในบ้าน  3. สายไฟ  4. แผ่นเหล็กยึดระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับหลังคา
---------------------------------------------------------

คำถามที่พบบ่อย
1. ระบบ Grid Tie ลดค่าไฟฟ้าได้อย่างไร ?.
ตอบ Inverter Grid Tie จะสร้างแรงดันไฟฟ้าให้สูงกว่าแรงดันไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้า ดึงพลังงานจาก Grid Tie Inverter จนถึงค่าสูงสุด ตาม spec ของ Grid Tie Inverter หรือ ตามค่าของแหล่งพลังงานที่จ่ายแต่จะไม่เกินค่ากำลังของอินเวอร์เตอร์
2. ระบบ Grid Tie ต่อแล้วถ้าโหลดที่ใช้น้อยกว่าพลังงานที่ผลิตได้มิเตอร์หมุนกลับได้จริงหรือไม่ ?.
ตอบ
 มิเตอร์ตามบ้านทั่วไปแบบจานหมุนถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับจานหมุนจะหมุน ย้อนกลับแน่นอนจะมีมิเตอร์อยู่ 2 ชนิดที่จะไม่หมุนย้อนกลับ คือ มิเตอร์แบบดิจิตอล และ มิเตอร์ชนิดล็อกการหมุนย้อนกลับ
3. ระบบ Grid Tie สามารถติดเองได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่า ?.
ตอบ
 ข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตั้งเองได้แต่ทางการไฟฟ้าอยากจะให้แจ้งทางการไฟฟ้าที่ท่านใช้ บริการอยู่เพื่อความปลอดเมื่อเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน
4. ความคุ้มค่าในการลงทุนระบบ Grid Tie ?.
ตอบ
 สำหรับบ้านที่มีไฟฟ้าใช้อยู่แล้วระบบนี้ถึอว่ามีความคุ้มค่าที่สุด และ มีสเถียรภาพทางพลังงานสูง สามารถเลือกขนาดการลงทุนตามผู้ใช้ต้องการ ไม่ต้องสนใจขนาดของโหลด ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 5-8 ปี (ที่ค่าไฟฟ้า 3บาท/หน่วย) ขึ้นอยู่กับต้นทุน
5. สามารถขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าโครงการ รูฟท็อป หรือโซลาร์รูฟ Solar Roof ได้หรือไม่ ?. 
ตอบ
 สามารถขายในโครงการ รูฟท็อป หรือโซลาร์รูฟ Solar Roofได้แต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงชะลอการรับซื้ออยู่

 

Visitors: 23,870